سنگ مرمریت دهبيد انگورک

سنگ دهبید انگورک دارای زمینه روشن سفید رنگ می باشد. معدن این سنگ در استان فارس و در 5 کیلومتری شهر دهبید واقع شده است که نزدیکترین معدن به معدن سنگ دهبید اصلی (چاهمرغی) یا سنگ مرمریت دهبید بنیاد می باشد و به همین دلیل شباهت بسیار زیادی از نظر ظاهری و جنسیت به سنگ مرمریت… ادامه خواندن سنگ مرمریت دهبيد انگورک